Termoboxy, termotašky, menuboxy, pizza tašky = teplé jedlá k zákazníkovi až do domu.

Pravidlá obchodu.

1. Všetky objednávky sú považované za záväzné. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

2. Žiadame Vás, aby ste vo svojom záujme uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formulára. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke z nejakého dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte.

3. Ak dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky ku zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.

4. Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať pre overenie alebo upresnenie objednávky, pokiaľ napr ide o vyššiu hodnotu objednávky, nejaké chýbajúce či nepresné údaje atď.

Ceny:

Všetky ceny sú uvedené bez DPH!
Sú platné pre slovenských zákazníkov - platcov DPH.
Platca DPH musí v objednávke vyplniť správne identifikačné číslo DPH.
Ak nebude možné overenie IČ DPH alebo objednávajúci nie je platcom DPH (nemá pridelené identifikačné číslo), sme povinní podľa platných zákonov vo faktúre pripočítať DPH vo výške 21%.
Konečná cena bude teda o túto DPH vyššia !!

Možnosti platby
 
Dodacie podmienky
 
Reklamačný poriadok
 
Ochrana osobných údajov